۰۲
مرداد

مدیریت تامین کالا شرکت ملی نفت ایران

از تیم مشاوره کمال تشکر را دارم ، همچنین رضایت حداکثری خود را از محصولات درب های مقاوم به حریق نصب شده اعلام می نمایم.