تاریخچه و قدمت درب ضد حریق
18
ژانویه

تاریخچه ی درب ضد حریق

تاریخچه ی درب ضد حریق برمی گردد به زمانی که انسانها با افزایش شهرنشینی از آتش بهره های زیادی می بردند.  اما با مسئله ی حریق که جان و...

ادامه مطلب