درب ضد حریق تاییدیه دار
۱۸
آبان

درب خروج اضطراری یا درب ضد حریق

میانگین زمان خواندن 6 دقیقه   یکی از ابزارهایی که منازل را در برابر آتش سوزی ایمن می نمايد ،استفاده از درب ضد حریق است، این درب معمولاً در طبقات...

ادامه مطلب