• تلفن: (10خط ویژه)44125000-021
  • ایمیل: info@lidomaeng.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

تولید درب

لیدوما درب ؛ تولید کننده ی درب های آتش نشانی در ایران می باشد .