نوار دودبند چگونه باعث مهار آتش و دود می شود؟
09
مارس

نحوه ی عملکرد نوار دودبند ضدحریق

نوار دودبند و یا نوار حجیم شونده ضدحریق، در درب های ورودی و در پنجره ها نصب می شود. و با نصب نوار دودبند آتش ایجاد شده کنترل می...

ادامه مطلب