در زمان آتش سوزی چه اقداماتی باید انجام دهیم؟؟؟
25
جولای

ایمنی در برابر آتش سوزی

شناسایی و مهار به موقع آتش سوزی تأثیر بسزایی در کاهش آسیب ها و مرگ و میر ناشی از حریق دارد. تشخیص به موقع آتش سوزی برای ایمنی در...

ادامه مطلب