۱۹
اسفند

نحوه ی عملکرد نوار دودبند ضدحریق

نوار دودبند و یا نوار حجیم شونده ضدحریق اکتشافی، در درب های ورودی و در پنجره ها نصب می شود. و با نصب نوار دودبند آتش ایجاد شده کنترل...

ادامه مطلب