درس آتش نشانان به راننده متخلف
28
فوریه

انتقام آتش نشان ها از مرد متخلف و شکستن شیشه خودرو

انتقام آتش نشان ها را همانطور که در ویدیو مشاهده کردید، به این صورت بود که راننده یک خودرو، ماشین خود را روبرو شیرهای آتش نشانی پارک می کند....

ادامه مطلب