درب ضد حریق با درب معمولی چه تفاوتی دارد؟
03
مه

درب اضطراری با درب معمولی چه تفاوتی دارد؟

درب اضطراری همانطور که در ویدیو مشاهده می کنید، آتش سوزی را کنترل و مهار می کنند. و اجازه ی سرایت به قسمت های دیگر ساختمان را نمی دهد.آلیاژ ساخته شده در درب های ضد حریق باعث شده است که، این درب ها مقاومتی 2 ساعته در برابر حریق داشته باشند.

همچنین این درب ها، نوار دودبندهایی را دارا هستند. که باعث جلوگیری از انتشار دود و گازهای سمی می شود.

این درب ها در زمان حریق، راحت باز میشوند. و همین موضوع باعث شده است که ما این درب ها را با عنوان درب های اضطراری بشناسیم.