درس آتش نشانان به راننده متخلف
28
فوریه

انتقام آتش نشان ها از مرد متخلف و شکستن شیشه خودرو

انتقام آتش نشان ها را همانطور که در ویدیو مشاهده کردید، به این صورت بود که راننده یک خودرو، ماشین خود را روبرو شیرهای آتش نشانی پارک می کند. و آتش‌نشانان هم طی انجام عملیات خود با شکستن شیشه‌های جلو، شیلنگ آتش نشانی را از داخل ماشین رد می‌کنند. و مرد متخلف را به سزای عمل خود می رسانند.

بی توجهی به قوانین، علاوه بر به خطر اندااختن جان دیگران، باعث ضرر زیادی برای فرد متخلف می شود.

شیرهای آتش نشانی برای نجات مردم در مواقع اضطراری بسیار حیاتی هستند. به دلیل اینکه آتش نشانان نمی توانند حجم زیادی از آب را از مرکز آتش نشانی در محل حادثه حمل کنند.

جالب این است که همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید. این اتفاق به صورت مکرر در کشورهای گوناگون رخ داده است.

پارک کردن جلوی شیرهای آتش نشانی

درس آتش نشان ها به فرد متخلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکستن شیشه ماشین بوسیلهی آتش نشان ها