شرکت های ارائه دهنده درب های ضد حریق
09
جولای

شرکت های ارائه دهنده درب های ضد حریق

شرکت های ارائه دهنده درب های ضد حریق

اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد.

لازم به توضیح است شرکت هاي تولید کننده و تامین کننده درهاي مقاوم در برابر حریق بدون هیچ رتبه بندي اي در لیست بارگذاري شده اند.

* به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهاي مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه 1393/09/01به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت هاي تولیدي و بازرگانی که داراي گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تائید این سازمان برسد، بلامانع می باشد.از این رو استفاده از درهاي چوبی، شیشه اي و فلزي فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه هاي که بعد از 1393/09/01دستورالعمل ایمنی و آتش نشانیاز سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.

* شرکت هاي تولیدي و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تائید شده هستند

در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه شود

پس از اخذ تائیدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند.

* شرکت هاي تولیدي و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل گواهی اصالت کالا پس از اجراي کامل درها می باشند. که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.

*مطابق بند 1-2-11-8-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )

ویرایش (1395در خصوص آزمایش و ارزیابی درهاي آتش)

تولیدکنندگان و تامین کنندگان:

درب های ضد حریق باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده

در صورت تغییرات این چنینی، مدارك و مستندات فنی لازم براي همان جزئیات تهیه و ارائه گردد

در آتش باید به طور کامل و تماما پیش ساخته در محل نصب شود

بدون احتیاج به هرگونه دستکاري که مشخصات آنها را خدشه دار سازد،قابل نصب باشد.

* رعایت الزامات بند 2-4-6-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1395)در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.
* میزان درجه بندي محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از جدول 2-11-8-3مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش1395)  احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

لیست شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حربق